uw aanspreekpunt voor de provincie

Nieuwsbrieven

    Doelstelling: fotografie gerelateerde informatie, in de breedste betekenis  verschaffen


-         Frequentie: maandelijks, 10 maal per jaar

-         Inhoud:

o       aankondigingen clubsalons

o       aankondiging provinciale evenementen

o       aankondigingen evenementen

o       aankondigingen studiedagen

o       essays

o       technische rapporten

o       te koop / gezocht

o       tips en trucs

o       ….

De inhoud wordt mede bepaald door u.

Hebt u artikelen, info welke nuttig kan zijn voor collega’s fotografen, aarzel dan niet om deze ons te bezorgen.

Hebt u redactionele kriebels, aarzel dan niet om er gebruik van te maken.

Uw collega-fotografen zullen dit enorm waarderen.

-         Praktische afspraken:

o       inzendingen dienen  in ons bezit te zijn uiterlijk voor de vijftiende van de maand

        vóór de maand van het verschijnen

o       ingezonden artikels vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de inzender

o       bij overname van artikels dient steeds de bron vermeld te worden

o       inzendingen dienen gemaakt te worden in Word-formaat

o       postadres: sec@fotogroepantwerpen.be

 

Het tijdschrift zal op de website van Fotogroep Antwerpen geplaatst worden.

o       U zal het sneller ter beschikking hebben.

o       Het kan niet zoek geraken

o       U kan het steeds downloaden

Wenst u het echter toch per post te ontvangen, dan zal u hiervoor een extra bijdrage gevraagd worden.

Het juiste bedrag zal nog medegedeeld worden.