uw aanspreekpunt voor de provincie

 

Fotoclub Obscura organiseert een cursus Lightroom.

 


Alle info vindt u

hier

Wedstrijd FBP-BFF “Nature”

Sluitingsdatum: 1 April 2017

alle info vindt u hier

 

 

Fotogroep Antwerpen vzw richt in het najaar weer een nieuwe manifestatie in.
De Contest heeft dit jaar een thema, namelijk natuur.
De invulling van “NATUUR”, geprinte werken, is zonder regels qua inhoud, afbeeldingsformaat en presentatievorm.

Natuur in zijn pure vorm, relatie natuur en mens, de natuur in de stad, natuur als recreatie,…; dit zijn maar enkele ideeën.
De sluitingsdatum zal zijn op 12 september 2017, de datum van de vorming van september te Zoersel.
Deze Contest staat open voor alle niet-beroepsfotografen, zowel amateur fotografen als diegene die geen bindingen hebben met clubs.

Een jury zal uit al deze werken een selectie maken.
Het toonmoment zal doorgaan op 28 en 29 oktober 2017 in het Kasteel Renesse te Malle.
Verdere informatie in verband met deelname zal kortelings op onze website beschikbaar zijn.


Dinsdag 11 April 2017 om 20.00 uur

FgA vzw  nodigt u uit voor de vormingsavond

met als gastspreker

Willem Wernsen

Sociaal documentaire fotografie

Willem Wernsen (1954) kocht z’n eerste camera een 40 jaar geleden.
Wat begonnen was als hobby is uitgegroeid tot een passionele levensinvulling.
Zijn werk is vooral sociaal documentair.
Deze fascinatie voor de mens en zijn omgeving is steeds zijn grote drijfveer geweest in de fotografie.
Hij zal zijn werk toelichten tot de dag van vandaag en vooral zijn enthousiasme voor de fotografie met ons delen.´t Zonneputteke,  De Ster, 2980 Zoersel

iedereen welkom, inkom 3,00€

 

  

Home