uw aanspreekpunt voor de provincie

Nieuws

Contest Natuur

Fotogroep Antwerpen richt in het najaar weer een nieuwe manifestatie in.
De Contest heeft dit jaar een thema, namelijk natuur.
De invulling van “NATUUR”, geprinte werken, is zonder regels qua inhoud, afbeeldingsformaat en presentatievorm.

Natuur in zijn pure vorm, relatie natuur en mens, de natuur in de stad, natuur als recreatie,…; dit zijn maar enkele ideeën.
De sluitingsdatum zal zijn op 12 september 2017, de datum van de vorming van september te Zoersel.
Deze Contest staat open voor alle niet-beroepsfotografen, zowel amateur fotografen als diegene die geen bindingen hebben met clubs.

Een jury zal uit al deze werken een selectie maken.
Het toonmoment zal doorgaan op 28 en 29 oktober 2017 in het Kasteel Renesse te Malle.
Verdere informatie in verband met deelname zal kortelings op onze website beschikbaar zijn.